OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

 • 1. Spôsob objednávania
 • 2. Povinnosti predávajúceho
 • 3. Povinnosti kupujúceho
 • 4. Ceny tovaru
 • 5. Dodacie podmienky
 • 6. Termín dodania
 • 7. Spôsob dodania
 • 8. Zrušenie objednávky
 • 9. Reklamácie
 • 10. Spôsob používania prípravku REPAREX
 • 11. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie
 • 12. Zľavovy kód
 • 13. Vernostný program 

1. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu [email protected] kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu,  e-mail, telefónne číslo, spôsob doručenia  Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo: 00421-55-643 22 11, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky, prípadne Vám pomôžeme s on-line objednávkou.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, k uzavretiu ktorej sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

2. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Nezodpovedáme za: oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom, za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, za poškodenie zásielky zavinené prepravcom, za výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám alebo si vopred neprečítal o danom produkte či sa neinformoval, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje: Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek zavad tieto bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. CENY TOVARU

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výraznom náraste inflácie. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné.

5. DODACIE PODMIENKY

Tovar expedujeme spravidla od 1-3 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky, poprípade po potvrdení e-mailom danej objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti.

6. TERMÍN DODANIA

Dodacia lehota je najneskôr do 1 – 3 pracovné dni po obdržaní objednávky. V prípade, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť v poznámke objednávky aj dátum, dokedy by ste tovar potrebovali, aby sme Vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 7 dní, odporúčame informovať sa u nás telefonicky na tel. č. : 00421-55-643 22 11, prípadne e-mailom na adrese: i[email protected]. Pri komunikácii uveďte číslo objednávky. 

Pri spôsobe doručenia kuriérom  nevieme ovplyvniť čas a deň doručenia. S kuriérom si viete dohodnúť podmienky doručovania sami po doručení sms/mail správy o doručovaní.

 

7. SPÔSOB DODANIA

Objednaný tovar zasielame:

1. DPD kuriér

Táto služba Vám zabezpečuje väčšie výhody a pohodlie ako napr:  platba kartou pri preberaní zásielky u kuriéra, opakované doručenie, notifikácia sms a e-mailom o čase a dni doručenia v predstihu, sledovanie zásielky podľa čísla zásielky, možnosť zmeniť adresu dodania priamo u kuriéra a pod. 

Cena za doručenie DPD: 4,90€, v prípade zvolenia spôsobu platby na dobierku +1.50€

Pri spôsobe doručenia kuriérom nevieme ovplyvniť čas a deň doručenia.

Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

2Zásielkovňa/Packeta

a/ možnosť doručenia na výdajné miesta Zásielkovni/Packety kde si osobne vyzdvihnete zásielku.  Cena za doručenie je 3,20 €, v prípade zvolenia spôsobu platby na dobierku +1.50€

b/ možnosť Najvýhodnejšie doručenie kuriérom. Cena za doručenie je 4,90€,  v prípade zvolenia spôsobu platby na dobierku +1.50€

 

8. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 12 hodín resp. čo najskôr kým nebude objednávka odoslaná.

Podmienky zrušenia objednávkyAk po odoslaní objednávky v priebehu 12 hodín resp. kým neobdržíte notifikačný e-mail o odoslaní objednávky zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Prípadne zrušenie nám zašlite na: [email protected] Obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

VRÁTENÉ ZÁSIELKY: Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom e-mailu, sms alebo telefonický aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky. Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet alebo po inej dohode, avšak náklady s tým spojené mu budú účtované navyše. 

9. REKLAMÁCIE

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Žiadame užívateľov prípravku, aby si dôkladne prečítali príbalový leták s dôležitými upozorneniami na použitie. Záručná doba na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru. Reklamácia sa vzťahuje len na: preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na: chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru na chyby alebo spôsobené škody, ktoré vznikli nesprávnym používaním ani na použité produkty.

Postup pri reklamácii. Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel: Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My Vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Doba vybavenia reklamácie: Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Stiahnúť reklamačný formulár

Stiahnúť formulár pre vrátenie tovaru                                                                                                                        

10. SPÔSOB POUŽIVANIA PRÍPRAVKU REPAREX – Návod na použitie

Ako každý nový prípravok, aj REPAREX má niektoré špecifiká, ktoré vo zvláštnych prípadoch treba brať do úvahy, a preto Vám odporúčame nasledujúce opatrenia: Ak balenie neobsahuje príbalový leták, prosím, preštudujte a riaďte sa týmito pokynmi. Nenanášajte na jedno miesto vlasovej pokrývky priveľa tekutiny. Môže dôjsť k urýchlenej redukcii a toto miesto dostane nádych do červená. Odstránite ho však umytím vlasov. Slovom – neponáhľajte sa! Nenanášajte prípravok na vlasy bezprostredne pred uložením sa k spánku. Mohol by spôsobiť zašpinenie posteľnej bielizne. Nanášajte ho najviac jednu hodinu pred spánkom, alebo dokonale vysušte vlasy sušičom. U veľmi tmavých brunetov, alebo u ľudí, ktorí sú už dlhý čas úplne šediví, prípadne u albínov, nastupuje prvá doba účinku neskôr ako na desiaty deň, niekedy až po dvadsiatich dňoch. Prosíme o trpezlivosť! Vyplatí sa. Pri ďalšom užívaní už vlasy reagujú rýchlo. Odporúčame uchovávať výrobok na tmavom mieste. Fotoreakcia v dôsledku prudkého svetla môže znížiť jeho účinnosť. Len na vonkajšie použitie! Chráňte pred prístupom detí!

11. SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY A POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 zákona č. 108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom. PRAJEME PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

12. ZĽAVOVÝ KÓD

 • Zľavy alebo darčekové poukazy sa nedajú kombinovať s inými zľavami alebo akciami ani s dopravou zdarma nad 65€.
 • Zľavy alebo darčekové poukazy nie je možné vymeniť za hotovosť.
 • Zľavy, zľavove kódy a iné akcie nie je možné dodatočné požadovať uplatniť.

13. Vernostný program –  viď https://www.booslabs.skorig/vernostny-program/

 

Fakturačné údaje firmy: 

BOOS TRADE, s.r.o, 

Trieda SNP 5

040 11 Košice

IČO: 45 357 323

DIČ(IČ DPH): 202 294 534